Zamówienia Publiczne

Aktualne

Dostawy:

 1. Dostawa akordeonów dla Akademii Muzycznej im. Karola
  Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/2/2019 z dnia 29.07.2019r.
  Termin składania ofert: 06-08-2019 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Oświadczenie o grupie P.Pieprzyca 06-08-2019 14:27 plik PDF
  [249.56 KB]
  Informacja z otwarcia P.Pieprzyca 06-08-2019 14:23 plik PDF
  [206.87 KB]
  Załączniki do SIWZ (w. edytowalna) K.Wojtowicz 29-07-2019 12:45 plik ZIP
  [55.62 KB]
  Zał. nr 3 do SIWZ (wzór umowy) K.Wojtowicz 29-07-2019 12:42 plik PDF
  [528.65 KB]
  SIWZ K.Wojtowicz 29-07-2019 12:42 plik PDF
  [1193.96 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu K.Wojtowicz 29-07-2019 12:42 plik PDF
  [224.84 KB]

 2. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii
  Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/4/2019 z dnia 23.07.2019r.
  Termin składania ofert: 06-08-2019 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Oświadczenie o grupie P.Pieprzyca 06-08-2019 14:33 plik PDF
  [251.03 KB]
  Informacja z otwarcia P.Pieprzyca 06-08-2019 14:33 plik PDF
  [220.17 KB]
  Załączniki do SIWZ po zmianie K.Wojtowicz 31-07-2019 14:44 plik ZIP
  [96.67 KB]
  Informacja o zmianie treści SIWZ 2 K.Wojtowicz 31-07-2019 14:43 plik PDF
  [403.76 KB]
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ 2 K.Wojtowicz 31-07-2019 14:43 plik PDF
  [464.21 KB]
  Informacja o zmianie treści SIWZ K.Wojtowicz 30-07-2019 14:09 plik PDF
  [1265.17 KB]
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ K.Wojtowicz 30-07-2019 14:08 plik PDF
  [827.85 KB]
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia K.Wojtowicz 30-07-2019 14:08 plik PDF
  [101.94 KB]
  Załącznik 4 do SIWZ K.Wojtowicz 23-07-2019 14:29 plik PDF
  [658.65 KB]
  Załącznik 3B do SIWZ K.Wojtowicz 23-07-2019 14:29 plik PDF
  [599.55 KB]
  Załącznik 3A do SIWZ K.Wojtowicz 23-07-2019 14:29 plik PDF
  [855.64 KB]
  Załącznik 1 i 2 do SIWZ K.Wojtowicz 23-07-2019 14:28 plik PDF
  [736.6 KB]
  SIWZ K.Wojtowicz 23-07-2019 14:28 plik PDF
  [961.98 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu K.Wojtowicz 23-07-2019 14:28 plik PDF
  [145.35 KB]

Roboty budowlane:

 1. Modernizacja schodów wejściowych przy ulicy Zacisze i
  ulicy Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/6/2019 z dnia 06.06.2019r.
  Termin składania ofert: 24-06-2019 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 05-08-2019 14:25 plik PDF
  [88.65 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz 04-07-2019 13:27 plik PDF
  [531.98 KB]
  Oświadczenie o grupie kapitałowej K.Wojtowicz 24-06-2019 10:55 plik PDF
  [885.71 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz 24-06-2019 10:52 plik PDF
  [605.34 KB]
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ K.Wojtowicz 17-06-2019 15:11 plik PDF
  [522.13 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu K.Wojtowicz 06-06-2019 14:34 plik PDF
  [662.31 KB]
  Informacja z art. 8a ust. 5 PZP K.Wojtowicz 06-06-2019 14:22 plik PDF
  [470.84 KB]
  SIWZ K.Wojtowicz 06-06-2019 14:21 plik PDF
  [1194.01 KB]
  Wzór umowy K.Wojtowicz 06-06-2019 14:21 plik PDF
  [700.27 KB]
  Dokumentacja/projektowa/zal nr 4 do SIWZ K.Wojtowicz 06-06-2019 12:44 plik ZIP
  [71083.76 KB]

Informacja z art 8a ust. 5 PZP

Zamawiający informuje, że:

1.W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (prawo dostępu do przekazanych danych osobowych) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 (prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.ostatnia modyfikacja: 06-08-2019 14:33
osoba modyfikująca: Piotr Pieprzyca
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek