Zamówienia Publiczne

Aktualne

Dostawy:

 1. Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Koncertowej
  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


  Zamówienie publiczne o numerze Nr sprawy: ZP/AM/7/2017 z dnia 23.06.2017r.
  Termin składania ofert: 03-07-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 31-07-2017 10:00 plik PDF
  [201.24 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  19-07-2017 13:44 plik PDF
  [257.93 KB]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  03-07-2017 12:39 plik PDF
  [511.76 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  03-07-2017 12:37 plik PDF
  [134.02 KB]
  Odpowiedź nr 2 na zapytanie dotyczące treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  28-06-2017 10:24 plik PDF
  [178.72 KB]
  Informacja o zmianie treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-06-2017 12:26 plik PDF
  [236.05 KB]
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-06-2017 12:25 plik PDF
  [328.55 KB]
  SIWZ P.Pieprzyca 23-06-2017 15:43 plik PDF
  [1192.93 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu P.Pieprzyca 23-06-2017 15:42 plik PDF
  [252.58 KB]

 2. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - trąbki

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/3/2017 z dnia 10.05.2017r.
  Termin składania ofert: 21-06-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  09-08-2017 10:31 plik PDF
  [280.59 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  21-06-2017 12:10 plik PDF
  [181.06 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  21-06-2017 12:09 plik PDF
  [118.3 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - trąbki 2017-OJS100-198426-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  26-05-2017 09:01 plik PDF
  [87.95 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - trąbki ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-068851-NF14-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  23-05-2017 12:55 plik PDF
  [89.66 KB]
  Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ oraz zmiana tresci SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  23-05-2017 12:53 plik PDF
  [569.26 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - trąbki 2017-OJS089-174134-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-05-2017 09:42 plik PDF
  [128.56 KB]
  Trąbki K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-05-2017 09:41 plik ZIP
  [1647.94 KB]

 3. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - dwa (2) fortepiany

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/6/2017 z dnia 28.06.2017r.
  Termin składania ofert: 07-08-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  07-08-2017 11:29 plik PDF
  [689.85 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  07-08-2017 11:29 plik PDF
  [128.25 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS121-244570-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  28-06-2017 10:08 plik PDF
  [129.83 KB]
  Fortepiany K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  28-06-2017 10:08 plik ZIP
  [1630.12 KB]

 4. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej
  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – dwa (2)
  fortepiany koncertowe


  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/8/2017 z dnia 02.08.2017r.
  Termin składania ofert: 12-09-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Fortepiany SIWZ/załączniki P.Pieprzyca 02-08-2017 10:16 plik ZIP
  [1623.54 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane) P.Pieprzyca 02-08-2017 09:40 plik PDF
  [127.61 KB]ostatnia modyfikacja: 09-08-2017 10:31
osoba modyfikująca: Katarzyna Wójtowicz
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek