Zamówienia Publiczne

Aktualne

Dostawy:

 1. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - flety

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/10/2016 z dnia 27.12.2016r.
  Termin składania ofert: 09-02-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-OJS066-123987-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  04-04-2017 09:36 plik PDF
  [101.59 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-043995-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  31-03-2017 14:48 plik PDF
  [103.55 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-03-2017 13:33 plik PDF
  [266.37 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/flety K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-02-2017 11:07 plik PDF
  [697.8 KB]
  Informacja z otwarcia ofert/flety K.Wojtowicz 10-02-2017 11:06 plik PDF
  [60.7 KB]
  Ogłoszenie zmian nr 2 - sprostowanie - flety 2017-OJS016-025764-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  24-01-2017 09:16 plik PDF
  [72.51 KB]
  Sprostowanie nr 2 - flety - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-008975-NF14-PL (007) K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:22 plik PDF
  [75 KB]
  Zmiana SIWZ nr 2 - flety K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:21 plik PDF
  [884.09 KB]
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  19-01-2017 07:14 plik PDF
  [112.35 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - flety 2016-OJS251-462853-pl K.Wojtowicz 29-12-2016 09:42 plik PDF
  [68.71 KB]
  Sprostowanie - flety K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:35 plik PDF
  [72.61 KB]
  Zmiana SIWZ - flety K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:34 plik PDF
  [752.71 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - flety 2016-OJS249-457239-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:31 plik PDF
  [127.32 KB]
  Flety K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:12 plik ZIP
  [1941.87 KB]

 2. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - klarnety

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/11/2016 z dnia 27.12.2016r.
  Termin składania ofert: 09-02-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-OJS042-076655-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-03-2017 09:27 plik PDF
  [99.28 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-027784-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  28-02-2017 13:45 plik PDF
  [101.82 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  22-02-2017 13:47 plik PDF
  [135.69 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/klarnety K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-02-2017 11:08 plik PDF
  [697.79 KB]
  Informacja z otwarcia ofert/klarnety K.Wojtowicz 10-02-2017 11:08 plik PDF
  [61.42 KB]
  Ogłoszenie zmian nr 2 - sprostowanie - klarnety 2017-OJS017-027530-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-01-2017 09:06 plik PDF
  [72.62 KB]
  Sprostowanie nr 2 - klarnety - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-008973-NF14-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:23 plik PDF
  [75.05 KB]
  Zmiana SIWZ nr 2 - klarnety K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:23 plik PDF
  [885.39 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - klarnety 2016-OJS251-462854-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  29-12-2016 09:46 plik PDF
  [68.49 KB]
  Sprostowanie - klarnety K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:36 plik PDF
  [72.64 KB]
  Zmiana SIWZ - klarnety K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:36 plik PDF
  [754.11 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - klarnety 2016-OJS249-457238-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:36 plik PDF
  [129.21 KB]
  Klarnety K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:36 plik ZIP
  [1948.58 KB]

 3. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej
  im.Karola Szymanowskiego w Katowicach - obój oraz rożek
  angielski

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/12/2016 z dnia 27.12.2016r.
  Termin składania ofert: 09-02-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-OJS061-113897-pl (1) K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  28-03-2017 11:06 plik PDF
  [100.42 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-040322-NF03-PL (002) K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  24-03-2017 13:57 plik PDF
  [97.88 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  21-03-2017 11:07 plik PDF
  [160.12 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/obój i rożek angielski K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-02-2017 11:10 plik PDF
  [698.08 KB]
  Informacja z otwarcia ofert/obój i rożek angielski K.Wojtowicz 10-02-2017 11:10 plik PDF
  [58.42 KB]
  Ogłoszenie zmian nr 2 - sprostowanie - obój oraz rożek angielski 2017-OJS016-025763-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  24-01-2017 10:05 plik PDF
  [71.86 KB]
  Sprostowanie nr 2 - obój oraz rożek angielski ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-008972-NF14-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:24 plik PDF
  [74.82 KB]
  Zmiana SIWZ nr 2 - obój oraz rożek angielski K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:24 plik PDF
  [881.05 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - obój oraz rożek angielski 2017-OJS008-011754-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  12-01-2017 10:35 plik PDF
  [82.12 KB]
  Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  11-01-2017 14:45 plik PDF
  [218.96 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - obój oraz rożek angielski ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-003698-NF14-PL (003) K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-01-2017 12:54 plik PDF
  [83.45 KB]
  JEDZ -obój oraz rożek angielski -PDF K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-01-2017 12:53 plik PDF
  [1171.81 KB]
  Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-01-2017 12:47 plik PDF
  [539.5 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - obój oraz rożek angielski 2016-OJS251-462855-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  29-12-2016 09:48 plik PDF
  [67.9 KB]
  Sprostowanie - obój oraz rożek angielski K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:38 plik PDF
  [72.45 KB]
  Zmiana SIWZ - obój oraz rożek angielski K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:37 plik PDF
  [749.31 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - obój oraz rożek angielski 2016-OJS249-457241-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:42 plik PDF
  [121.58 KB]
  Obój oraz rożek angielski K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:41 plik ZIP
  [1931.5 KB]

 4. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - puzony

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/13/2016 z dnia 27.12.2016r.
  Termin składania ofert: 02-03-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-056706-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-04-2017 14:44 plik PDF
  [103.57 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  07-04-2017 13:28 plik PDF
  [438.67 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/puzony K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  02-03-2017 14:52 plik PDF
  [697.78 KB]
  Informacja z otwarcia ofert/puzony K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  02-03-2017 14:52 plik PDF
  [533.2 KB]
  Ogłoszenie zmian nr 3 - sprostowanie - puzony 2017-OJS023-039389-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  02-02-2017 12:02 plik PDF
  [72.45 KB]
  Sprostowanie nr 3 - puzony - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-013618-NF14-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  30-01-2017 13:47 plik PDF
  [75.65 KB]
  JEDZ - puzony - PDF K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  30-01-2017 13:47 plik PDF
  [1179.4 KB]
  Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ oraz Zmiana treści SIWZ nr 3 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  30-01-2017 13:46 plik PDF
  [431.62 KB]
  Ogłoszenie zmian nr 2 - sprostowanie - puzony 2017-OJS016-025762-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  24-01-2017 09:31 plik PDF
  [72.2 KB]
  Sprostowanie nr 2 - puzony - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-008970-NF14-PL (002) K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:26 plik PDF
  [75.06 KB]
  Zmiana SIWZ nr 2 - puzony K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:26 plik PDF
  [884.05 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - puzony 2016-OJS252-464339-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  30-12-2016 09:08 plik PDF
  [68.18 KB]
  Sprostowanie - puzony K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:40 plik PDF
  [72.66 KB]
  Zmiana SIWZ - puzony K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:39 plik PDF
  [752.73 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - puzony 2016-OJS249-457243-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:47 plik PDF
  [125.85 KB]
  Puzony K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:46 plik ZIP
  [1972.03 KB]

 5. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - saksofon sopranowy i
  tenorowy

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/14/2016 z dnia 27.12.2016r.
  Termin składania ofert: 16-02-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-OJS077-148646-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-04-2017 11:52 plik PDF
  [100.97 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-051768-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  18-04-2017 13:04 plik PDF
  [103.43 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/saksofon sopranowy i tenorowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  13-04-2017 12:25 plik PDF
  [163.47 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/saksofon sopranowy i tenorowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  16-02-2017 14:34 plik PDF
  [697.86 KB]
  Informacja z otwarcia ofert/saksofon sopranowy i tenorowy K.Wojtowicz 16-02-2017 14:33 plik PDF
  [57.69 KB]
  Ogłoszenie zmian nr 3 - sprostowanie - saksofon sopranowy i tenorowy 2017-OJS030-053960-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  11-02-2017 10:33 plik PDF
  [67.67 KB]
  Doprecyzowanie odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  09-02-2017 13:03 plik PDF
  [382.75 KB]
  Sprostowanie nr 3 - saksofon sopranowy i tenorowy - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-018830-NF14-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  09-02-2017 09:45 plik PDF
  [72.46 KB]
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ nr 3 - saksofon sopranowy i tenorowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  09-02-2017 09:43 plik PDF
  [210.32 KB]
  Ogłoszenie zmian nr 2 - sprostowanie - saksofon sopranowy i tenorowy 2017-OJS017-027529-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-01-2017 09:04 plik PDF
  [71.88 KB]
  Sprostowanie nr 2 - saksofon sopranowy i tenorowy - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-008968-NF14-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:27 plik PDF
  [74.82 KB]
  Zmiana SIWZ nr 2 - saksofon sopranowy i tenorowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:27 plik PDF
  [884.37 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - saksofon sopranowy i tenorowy 2016-OJS252-464340-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  30-12-2016 09:05 plik PDF
  [67.68 KB]
  Sprostowanie - saksofon sopranowy i tenorowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:41 plik PDF
  [72.46 KB]
  Zmiana SIWZ - saksofon sopranowy i tenorowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:40 plik PDF
  [753.02 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - saksofon sopranowy i tenorowy 2016-OJS249-457236-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:52 plik PDF
  [121.96 KB]
  Saksofon sopranowy i tenorowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:51 plik ZIP
  [1924.11 KB]

 6. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - saksofon basowy

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/15/2016 z dnia 27.12.2016r.
  Termin składania ofert: 16-02-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-OJS077-148645-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-04-2017 11:55 plik PDF
  [100.26 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-051765-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  18-04-2017 13:01 plik PDF
  [102.59 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/saksofon basowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  13-04-2017 12:26 plik PDF
  [142.42 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/saksofon basowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  16-02-2017 14:35 plik PDF
  [697.82 KB]
  Informacja z otwarcia ofert/saksofon basowy K.Wojtowicz 16-02-2017 14:35 plik PDF
  [57.52 KB]
  Ogłoszenie zmian nr 3 - sprostowanie - saksofon basowy 2017-OJS030-053962-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  11-02-2017 10:36 plik PDF
  [67.38 KB]
  Sprostowanie nr 3 - saksofon basowy - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-018828-NF14-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  09-02-2017 09:49 plik PDF
  [72.18 KB]
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ nr 3 - saksofon basowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  09-02-2017 09:47 plik PDF
  [184.95 KB]
  Ogłoszenie zmian nr 2 - sprostowanie - saksofon basowy 2017-OJS016-025761-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  24-01-2017 09:05 plik PDF
  [71.56 KB]
  Sprostowanie nr 2 - saksofon basowy - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-008967-NF14-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:28 plik PDF
  [73.72 KB]
  Zmiana SIWZ nr 2 - saksofon basowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:28 plik PDF
  [885.57 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - saksofon basowy 2016-OJS252-464341-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  30-12-2016 09:11 plik PDF
  [67.38 KB]
  Sprostowanie - saksofon basowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:42 plik PDF
  [72.17 KB]
  Zmiana SIWZ - saksofon basowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:42 plik PDF
  [754.34 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - saksofon basowy 2016-OJS249-457345-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:56 plik PDF
  [119.54 KB]
  Saksofon basowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:56 plik ZIP
  [1949.15 KB]

 7. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - waltornia

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/16/2016 z dnia 27.12.2016r.
  Termin składania ofert: 09-02-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-OJS074-142030-pl (3) K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  14-04-2017 18:26 plik PDF
  [99.4 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-050721-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  13-04-2017 21:01 plik PDF
  [102.07 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  05-04-2017 11:16 plik PDF
  [265.01 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/waltornia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-02-2017 11:12 plik PDF
  [697.81 KB]
  Informacja z otwarcia ofert/waltornia K.Wojtowicz 10-02-2017 11:11 plik PDF
  [56.67 KB]
  Ogłoszenie zmian nr 2 - sprostowanie - waltornia - 2017-OJS016-025760-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  24-01-2017 09:24 plik PDF
  [71.16 KB]
  Sprostowanie nr 2 - waltornia - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-008966-NF14-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:30 plik PDF
  [73.51 KB]
  Zmiana SIWZ nr 2 - waltornia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:29 plik PDF
  [880.58 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - waltornia 2016-OJS252-464342-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  30-12-2016 09:15 plik PDF
  [67.24 KB]
  Sprostowanie - waltornia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:43 plik PDF
  [71.96 KB]
  Zmiana SIWZ - waltornia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:43 plik PDF
  [748.9 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - waltornia 2016-OJS249-457244-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:01 plik PDF
  [121.96 KB]
  Waltornia K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:00 plik ZIP
  [1905.68 KB]

 8. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - dwa (2) fortepiany
  koncertowe oraz jeden (1) fortepian koncertowy kameralny

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/4/2017 z dnia 01.04.2017r.
  Termin składania ofert: 10-05-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o zamówieniu - fortepiany Steinway 2017-OJS065-122105-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-04-2017 10:24 plik PDF
  [119.96 KB]
  Fortepiany Steinway K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-04-2017 10:22 plik ZIP
  [1663.2 KB]

 9. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - trzy (3) fortepiany
  koncertowe

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/5/2017 z dnia 01.04.2017r.
  Termin składania ofert: 10-05-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Formularz ofertowy/załącznik nr 1 do SIWZ K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  04-04-2017 07:22 plik ZIP
  [37.43 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - fortepiany Yamaha i Bosendorfer 2017-OJS065-122098-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-04-2017 10:32 plik PDF
  [120.67 KB]
  Fortepiany Yamaha/Bosendorfer K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  01-04-2017 10:30 plik ZIP
  [1833.28 KB]

 10. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - fagot oraz kontrafagot

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/9/2016 z dnia 27.12.2016r.
  Termin składania ofert: 09-02-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-OJS049-089695-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-03-2017 09:47 plik PDF
  [98.62 KB]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-032766-NF03-PL K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  09-03-2017 14:34 plik PDF
  [100.89 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  28-02-2017 13:35 plik PDF
  [105.71 KB]
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/fagot i kontrafagot K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-02-2017 11:03 plik PDF
  [697.83 KB]
  Informacja z otwarcia ofert/fagot i kontrafagot K.Wojtowicz 10-02-2017 11:01 plik PDF
  [64.25 KB]
  Ogłoszenie zmian nr 2 - sprostowanie - fagot oraz kontrafagot 2017-OJS017-027531-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-01-2017 09:01 plik PDF
  [72 KB]
  Sprostowanie nr 2 - fagot oraz kontrafagot - ENOTICES/Akademiamuzyczna-2017-008978-NF14-PL (002) K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:20 plik PDF
  [74.83 KB]
  Zmiana SIWZ nr 2 - fagot oraz kontrafagot K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  20-01-2017 12:19 plik PDF
  [883.98 KB]
  Ogłoszenie zmian - sprostowanie - fagot oraz kontrafagot 2016-OJS251-462851-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  29-12-2016 09:52 plik PDF
  [68.05 KB]
  Sprostowanie - fagot oraz kontrafagot K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:44 plik PDF
  [72.41 KB]
  Zmiana SIWZ - fagot oraz kontrafagot K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 14:44 plik PDF
  [754.01 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu - fagot oraz kontrafagot 2016-OJS249-457237-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:31 plik PDF
  [129.07 KB]
  Fagot oraz kontrafagot K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-12-2016 13:08 plik ZIP
  [1972.82 KB]ostatnia modyfikacja: 27-04-2017 14:44
osoba modyfikująca: Katarzyna Wójtowicz
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek