Zamówienia Publiczne

Aktualne

Dostawy:

 1. Dostawa fortepianu historycznego dla Akademii Muzycznej
  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/10/2017 z dnia 22.09.2017r.
  Termin składania ofert: 02-10-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  13-10-2017 19:00 plik PDF
  [693.17 KB]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  02-10-2017 12:47 plik PDF
  [732.11 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  02-10-2017 12:47 plik PDF
  [126.76 KB]
  Wzór umowy K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  22-09-2017 15:01 plik PDF
  [510.69 KB]
  SIWZ fortepian historyczny K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  22-09-2017 15:00 plik PDF
  [1094.31 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  22-09-2017 15:00 plik PDF
  [552.32 KB]

 2. Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku CNiEM
  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/13/2017 z dnia 25.09.2017r.
  Termin składania ofert: 03-10-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  17-10-2017 13:49 plik PDF
  [174.48 KB]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  03-10-2017 13:14 plik PDF
  [733.75 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  03-10-2017 13:14 plik PDF
  [136.79 KB]
  Wzór umowy - zał. nr 3 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:14 plik PDF
  [478.66 KB]
  SIWZ, zał. 1-2, 4 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:14 plik PDF
  [1372.67 KB]
  Ogłoszenie nr 592773 (modernizacja sieci teeinformatycznej) PDF K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:11 plik PDF
  [659.85 KB]

 3. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej
  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – dwa (2)
  fortepiany koncertowe


  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/8/2017 z dnia 02.08.2017r.
  Termin składania ofert: 12-09-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  12-09-2017 12:04 plik PDF
  [339.55 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  12-09-2017 12:03 plik PDF
  [235.93 KB]
  Fortepiany SIWZ/załączniki P.Pieprzyca 02-08-2017 10:16 plik ZIP
  [1623.54 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane) P.Pieprzyca 02-08-2017 09:40 plik PDF
  [127.61 KB]

 4. Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach - skrzypce (1 szt.)

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/9/2017 z dnia 27.09.2017r.
  Termin składania ofert: 06-11-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS185-378625-pl K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-09-2017 13:51 plik PDF
  [117.29 KB]
  Skrzypce K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  27-09-2017 13:51 plik ZIP
  [1591.24 KB]

Roboty budowlane:

 1. Modernizacja toalet I i II piętra w budynku Pawilonu
  Dydaktycznego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
  w Katowicach przy ul. Krasińskiego 27A

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/11/2017 z dnia 25.09.2017r.
  Termin składania ofert: 10-10-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-10-2017 14:12 plik PDF
  [734.91 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-10-2017 14:12 plik PDF
  [143.59 KB]
  Wzór umowy - zał. nr 3 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:31 plik PDF
  [617.03 KB]
  Rysunki - zał. nr 7 cz.2 K.Wojtowicz 25-09-2017 12:58 plik ZIP
  [9071.07 KB]
  Rysunki - zał. nr 7 cz.1 K.Wojtowicz 25-09-2017 12:57 plik ZIP
  [14732.81 KB]
  Opis techniczny - zał nr 6 K.Wojtowicz 25-09-2017 12:45 plik PDF
  [859.36 KB]
  Przedmiar robót budowlanych - zał. nr 5 K.Wojtowicz 25-09-2017 12:44 plik PDF
  [344.72 KB]
  STWiORB - zał. nr 4 K.Wojtowicz 25-09-2017 12:44 plik PDF
  [1479.51 KB]
  SIWZ, zał. 1-2 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 12:41 plik PDF
  [1239.22 KB]
  Ogłoszenie nr 592419 (modernizacja toalet) PDF K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 12:41 plik PDF
  [658.67 KB]

 2. Modernizacja ogrodzenia przy ulicy Wojewódzkiej 56 oraz
  ulicy Zacisze 5 w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/12/2017 z dnia 25.09.2017r.
  Termin składania ofert: 10-10-2017 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Oświadczenie - grupa kapitałowa K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-10-2017 14:02 plik PDF
  [731.79 KB]
  Informacja z otwarcia ofert K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  10-10-2017 14:02 plik PDF
  [156.03 KB]
  Rysunek wzoru ogrodzenia - zał. nr 8 K.Wojtowicz 25-09-2017 13:05 plik PDF
  [524.72 KB]
  Opis techniczny - zał. nr 7 K.Wojtowicz 25-09-2017 13:05 plik PDF
  [2158.76 KB]
  Mapa sytuacyjna Wojewódzka 56 - zał. nr 6b K.Wojtowicz 25-09-2017 13:04 plik PDF
  [2269.28 KB]
  Mapa sytuacyjna Zacisze 5 - zał. nr 6a K.Wojtowicz 25-09-2017 13:04 plik PDF
  [3655.06 KB]
  Przedmiat robót budowlanych - zał. nr 5 K.Wojtowicz 25-09-2017 13:04 plik PDF
  [274.67 KB]
  STWiORB - zał. nr 4 K.Wojtowicz 25-09-2017 13:04 plik PDF
  [465.4 KB]
  Wzór umowy - zał. nr 3 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:03 plik PDF
  [606.11 KB]
  SIWZ, zał. 1-2 K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:03 plik PDF
  [1237.91 KB]
  Ogłoszenie nr 592344 (modernizacja ogrodzenia) PDF K.Wojtowicz
  P.Pieprzyca
  25-09-2017 13:03 plik PDF
  [734.57 KB]ostatnia modyfikacja: 17-10-2017 13:49
osoba modyfikująca: Katarzyna Wójtowicz
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek