Struktura

Struktura organizacyjna
Władze
Status prawny
Struktura własnościowa i majątek
Dane kontaktowe


Władze

 1. Jednoosobowymi organami Uczelni są Rektor i Dziekani.
  Zastępcami Rektora są Prorektorzy, a Dziekana - Prodziekani.
  Jednoosobowe funkcje kierownicze w ramach struktury organizacyjnej Uczelni sprawują również: Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Katedr, Kierownicy Zakładów i Kierownicy Studiów Międzywydziałowych.
  Kompetencje Rektora, Dziekanów i pozostałych osób sprawujących jednoosobowe funkcje kierownicze określone są w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Statucie Akademii Muzycznej w Katowicach.

 2. Kolegialnymi organami Uczelni są Senat i Rady Wydziałów, których kompetencje wynikają z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Akademii Muzycznej w Katowicach.

 3. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni. Jego kompetencje wynikają z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Akademii Muzycznej w Katowicach.

 4. Kwestor pełni funkcje głównego księgowego Uczelni i jest zastępcą Kanclerza w sprawach finansowych. Obowiązki i uprawnienia Kwestora Uczelni wynikają z ustawy o finansach publicznych.

Władze Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Kadencja 2016-2020

JM Rektor
prof. dr hab. Władysław Szymański
e-mail:
tel. 32 7792 112

Prorektor ds. dydaktyki i nauki
prof. dr hab. Wanda Palacz
tel. 32 7792 111

Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej
dr hab. Jacek Glenc, prof. AM
tel. 32 7792 111


Dziekan Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 302

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
tel. 32 7792 302


Dziekan Wydziału Wokalno - Instrumentalnego
prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera
e-mail:,
tel. 32 7792 302

Prodziekani Wydziału Wokalno - Instrumentalnego
dr hab. Marek Nosal, prof. AM
tel. 32 7792 302

dr hab. Witold Zaborny, prof. AM
tel. 32 7792 302


Kanclerz
mgr Katarzyna Pleśniak
e-mail:,
tel. 32 7792 111

Kwestor
mgr Tomasz Nagórzański
e-mail:,
tel.32 7792 350

Skład Senatu Akademii Muzycznej - Kadencja 2016 - 2020

 1. prof. dr hab. Władysław Szymański
 2. prof. dr hab. Wanda Palacz
 3. dr hab. Jacek Glenc, prof. AM
 4. dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
 5. prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera
 6. prof. zw. dr hab. Stanisław Dziewior
 7. prof. zw. dr hab. Julian Gembalski
 8. prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 9. prof. zw. dr hab. Tomasz Miczka
 10. prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon
 11. dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM
 12. dr hab. Szymon Krzeszowiec, prof. AM
 13. dr hab. Anna Waluga, prof. AM
 14. dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
 15. dr hab. Barbara Dutkiewicz, prof. AM
 16. dr hab. Marek Nosal, prof. AM
 17. dr hab. Aleksander Nowak, prof. AM
 18. dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM
 19. adt dr hab. Piotr Chołołowicz
 20. st. wykł. dr Grażyna Darłak
 21. adt dr Wojciech Herzyk
 22. adt dr Małgorzata Wasiucionek
 23. st. wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska
 24. asyst. Bartłomiej Barwinek
 25. mgr Katarzyna Pleśniak
 26. mgr Krystian Saciłowski
 27. Klaudia Boksa
 28. Karolina Paczuła
 29. Weronika Wendrowska
 30. Emil Trepka
 31. Borys Urbanowicz
 32. Hubert Żmudzki

Skład Rady Uczelni

 1. dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP – przewodniczący Rady
 2. dr Jacek Siebel
 3. Maciej Biskupski
 4. dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. AM
 5. dr hab. Aleksander Nowak, prof. AM
 6. mgr Katarzyna Pleśniak
 7. Weronika Wendrowska (przewodnicząca Samorządu Studenckiego)ostatnia modyfikacja: 02-07-2019 11:30
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek